Sobota, 20 lipca 2019, Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny PL EN | |

Nr 1 Andrzej Prinke, AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski w województwie poznańskim. Skorowidze dokumentacji kartograficznej. Pozn


Nr 2 Barbara Kirschke, Andrzej Prinke, Grodziska w województwie poznańskim. Katalog stanowisk archeologicznych. Poznań 1995, s.


Nr 3 Andrzej Prinke, AZP_Fox, wersja 1.8. Program do obsługi komputerowej bazy danych o stanowiskach archeologicznych. Podręczni


Nr 4 Andrzej Prinke, AZP_Fox, release 1.8. A computer database management system on archeological sites. User's guide. Poznań 19


Nr 5 Henryk Klunder, Andrzej Prinke, AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski w województwie poznańskim. Katalog stanowisk archeologic


Nr 6 Andrzej Prinke (red.), Aktualne zagrożenia dziedzictwa archeologicznego. Materiały z konferencji ogólnopolskiej, Poznań, 1


Nr 7 Andrzej Prinke, AZP_Fox. Program do obsługi komputerowej bazy danych o stanowiskach archeologicznych. Wprowadzanie danych.


Seria ”Poznańskie Zeszyty Archeologiczno-Konserwatorskie”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr 1 Andrzej Prinke, AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski w województwie poznańskim. Skorowidze dokumentacji kartograficznej. Poznań 1994, s. 128.

 

Nr 2 Barbara Kirschke, Andrzej Prinke, Grodziska w województwie poznańskim. Katalog stanowisk archeologicznych. Poznań 1995, s. 115.

 

Nr 3 Andrzej Prinke, AZP_Fox, wersja 1.8. Program do obsługi komputerowej bazy danych o stanowiskach archeologicznych. Podręcznik użytkownika. Poznań 1996, s. 128.

 

Nr 4 Andrzej Prinke, AZP_Fox, release 1.8. A computer database management system on archeological sites. User's guide. Poznań 1996, s. 123.

 

Nr 5 Henryk Klunder, Andrzej Prinke, AZP. Archeologiczne Zdjęcie Polski w województwie poznańskim. Katalog stanowisk archeologicznych. Nr 1. Gmina Suchy Las. Poznań 1997, s. 95.

 

Nr 6 Andrzej Prinke (red.), Aktualne zagrożenia dziedzictwa archeologicznego. Materiały z konferencji ogólnopolskiej, Poznań, 17 kwietnia 1997 r. Poznań 1997, s. 70.

 

Nr 7 Andrzej Prinke, AZP_Fox. Program do obsługi komputerowej bazy danych o stanowiskach archeologicznych. Wprowadzanie danych. Poznań 1997, s. 59.

 

Nr 8 Andrzej Prinke, MuzArP,wersja 1.5. Komputerowy system zintegrowanej informacji archeologicznej (stanowiska - badania - zabytki). Podręcznik użytkownika. Poznań 1997, s. 142.

 

Nr 9 Andrzej Prinke, MuzArP, release 1.5. A computer system of integrated archaeological information (sites - research - finds). User's guide. Poznań 1997, s. 120.wej bazy danych o stanowiskach archeologicznych. Wprowadzanie danych. Poznań 1997, s. 59.