Czwartek, 25.07.2024 IMIENINY: Jakuba, Krzysztofa, Walentyny PL EN |

Przez wiele lat FAP pozostało wierne przesłaniu swego Założyciela przynosząc środowisku archeologicznemu liczne cenne publikacje źródłoznawcze, do których sięgają coraz to nowe pokolenia naukowców. W miarę upływu czasu pierwotna formuła rocznika ulegała wzbogaceniu o nowe treści związane z poszerzaniem się kierunków działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

Naszym głównym celem pozostaje jednak wciąż przede wszystkim wprowadzanie do obiegu naukowego coraz to nowych zespołów źródeł archeologicznych z Wielkopolski i ościennych regionów leżących na Niżu Środkowoeuropejskim.

Chętnie zamieszczamy także artykuły wpisujące się w nurt aktualnie toczonych debat archeologicznych oraz studia dotyczące szeroko rozumianej prahistorii i wczesnej historii Europy.

Na łamach FAP przedstawiamy także sprawozdania z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.

 

Podstawową (pierwotną) wersją FAP jest edycja drukowana.

Na stronie internetowej www.muzarp.poznan.pl/fontes publikowane są spisy treści poszczególnych tomów i streszczenia wchodzących w ich skład artykułów.