Piątek, 19 lipca 2019, Imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego PL EN | |

Tom 1 G.Mikołajczyk, Początki Gniezna. Studia nad źródłami archeologicznymi, Warszawa-Poznań 1972


Tom 2 G.Mikołajczyk. Początki Gniezna. Źródła archeologiczne, Warszawa-Poznań 1973


Tom 3 W.Błaszczyk (red.), Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu w świetle badań archeologicznych i urbanistyczno-architekt


Tom 4 W.Błaszczyk (red.), Gród wczesnośredniowieczny w Lądzie nad środkową Wartą. Materiały z seminarium nt. Badania archeologi


Tom 5 A.Prinke, J.Skoczylas, Neolityczne surowce kamienne w Polsce środkowo- zachodniej. Studium archeologiczno-petrograficzne (


Tom 6 D.Durczewski, Gród ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego w Smuszewie, woj. pilskie. Część I, Poznań 1985


Tom 7 Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Lądzie, woj. Konin, Poznań 1986


Tom 8 J.E.Kaczmarek, Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1720-1958), (Zusammenfassung: Die Organis


Tom 9 Wojciech Śmigielski (red.), Nauki przyrodnicze i fotografia lotnicza w archeologii, Poznań 1998


Tom 10 M. Brzostowicz, Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu, Poznań 2002


Tom 11 W. Dzieduszycki, M. Przybył (red.), Trakt Cesarski Iława-Gniezno-Magdeburg, Poznań 2002


Tom 12 M. Kowiańska-Piaszykowa, red. Agnieszka Krzyżaniak, Marzena Szmyt; Cmentarzysko kurhanowe z wczesnej epoki brązu w Łękach


Tom 13 P.Silska - Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie. Badania w latach 1964-1968, Poznań 2012


Tom 14 red.J. Kaczmarek i H. Kaczmarek - Archeologia o przeszłości Poznania i jego zaplecza. Stań i potrzeby badań, Poznań 2013


Tom 15 red. P. Pawlak, Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni.Wyniki badań archeologicznych, P


Tom 16 P.Polkowski, Krajobraz i sztuka naskalna. W palimpseście egipskiej Oazy Dachla, Poznań 2016


Tom 17 red. M. Brzostowicz, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu, woj. wielkopolskie Wyniki badań archeologicznych, Poznań


Seria ”Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

 

Tom 1

G.Mikołajczyk, Początki Gniezna. Studia nad źródłami archeologicznymi, Warszawa-Poznań 1972

 

Tom 2

G.Mikołajczyk. Początki Gniezna. Źródła archeologiczne, Warszawa-Poznań 1973

 

Tom 3

W.Błaszczyk (red.), Początki i rozwój Starego Miasta w Poznaniu w świetle badań archeologicznych i urbanistyczno-architektonicznych. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum, 18-19 października 1973, Warszawa-Poznań 1977

 

Tom 4

W.Błaszczyk (red.), Gród wczesnośredniowieczny w Lądzie nad środkową Wartą. Materiały z seminarium nt. Badania archeologiczne w Lądzie. Próba interpretacji przynależności plemiennej i funkcji grodu. 26 i 27 VI 1974, Poznań 1978

 

Tom 5

A.Prinke, J.Skoczylas, Neolityczne surowce kamienne w Polsce środkowo- zachodniej. Studium archeologiczno-petrograficzne (Summary: The Neolithic stone raw-materials in Mid-Western Poland. An archaeologico-petrographic study), Poznań-Warszawa 1980

 

Tom 6

D.Durczewski, Gród ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego w Smuszewie, woj. pilskie. Część I, Poznań 1985

 

Tom 7

Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe w Lądzie, woj. Konin, Poznań 1986

 

Tom 8

J.E.Kaczmarek, Organizacja badań i ochrony zabytków archeologicznych w Poznaniu (1720-1958), (Zusammenfassung: Die Organisation der archäologischen Forschungen und der archäologischen Denkmalpflege in Posen (Poznań), (1720-1958), Poznań 1996

 

Tom 9

Wojciech Śmigielski (red.), Nauki przyrodnicze i fotografia lotnicza w archeologii, Poznań 1998

 

Tom 10

M. Brzostowicz, Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu, Poznań 2002

 

Tom 11

W. Dzieduszycki, M. Przybył (red.), Trakt Cesarski Iława-Gniezno-Magdeburg, Poznań 2002

 

Tom 12

M. Kowiańska-Piaszykowa, red. Agnieszka Krzyżaniak, Marzena Szmyt; Cmentarzysko kurhanowe z wczesnej epoki brązu w Łękach Małych w Wielkopolsce, Poznań 2008 

 

Tom 13

P.Silska - Wczesnobrązowa osada obronna w Bruszczewie. Badania w latach 1964-1968, Poznań 2012 

 

Tom 14

red.J. Kaczmarek i H. Kaczmarek  - Archeologia o przeszłości Poznania i jego zaplecza. Stań i potrzeby badań, Poznań 2013

 

Tom 15 

red. P. Pawlak, Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni.Wyniki badań archeologicznych, Poznań 2013

 

Tom 16 

P.Polkowski, Krajobraz i sztuka naskalna. W palimpseście egipskiej Oazy Dachla, Poznań 2016

 

Tom 17 

red. M. Brzostowicz, Grodzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu, woj. wielkopolskie
Wyniki badań archeologicznych, Poznań 2016

 

Tom 18

red. P.Pawlak, Osadnictwo Wielokulturowe w Napachaniu, gm. Rokietnica, Stan. 59. Wyniki Badań Archeologicznych., Poznań 2016

 

Tom 19

Biały Potok. Materiały z badań Józefa Kostrzewskiego na Podolu.

 

Tom 21

The Cultural Role of Chess in Medieval and Modern Times 50th Anniversary Jubilee of the Sandomierz Chess Discovery